• Kamery
  Polecamy
 • Obiektywy
  Polecamy
 • Rejestratory
  Polecamy
 • Klawiatury
  Polecamy
 • Transmisja sygnałów
  Polecamy
 • Rozwiązania systemowe
 • Inne
  Polecamy
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

Korzystaj z nowych funkcjonalności oprogramowania VENO

Oprogramowanie
30/11/2015

Szanowni Użytkownicy,

Informujemy, że wprowadziliśmy nową wersję oprogramowania VENO 1.6.31. Wzbogaciliśmy ją o następujące funkcje i możliwości:

 • Nowe funkcje w zakresie aplikacji:

  - Dodano klonowanie użytkowników, co pozwala na skopiowanie ustawień już utworzonego użytkownika i szybkie utworzenie nowego

  - Umożliwiono działanie klawisza Delete  w oknach z usuwalnymi elementami, dzięki czemu w oknie konfiguracji można usuwać np. urządzenia, panele, harmonogramy z poziomu klawiatury

  - Dodano restart usługi VENO po rozłączeniu klucza, co powoduje automatyczne uruchomienie aplikacji po wsadzeniu klucza, gdy wersja demo się zakończy

  - Umożliwiono zmianę filtru alarmów dla wielu użytkowników naraz

  - Dodano eksport logów do pliku .csv, dzięki czemu można na podstawie filtrów wybrać logi i eksportować je do pliku o formacie .csv

  - Udoskonalono Stos alarmów i Belkę alarmów – dodano nowe funkcje, m.in. filtrowanie lub sortowanie alarmów po priorytecie, urządzeniu, strefie, elemencie, nazwie, dacie; zatwierdzanie kilku wybranych lub wszystkich alarmów naraz, a także zmieniono wygląd belki i dodano licznik alarmów

  - Dodano Priorytety zdarzeń – każdemu zdarzeniu można przypisać priorytet i wykorzystywać to jako parametr filtrowania bądź sortowania

  - Dodano komendę Cofnij (Ctrl+Z) w trybie edycji – dla wygodnego cofania wprowadzanych zmian w trakcie edycji

  - Dodano skalowanie stref Polonu i wirtualnych stref w wyniku zmiany rozmiaru okna, w wyniku czego panel wraz ze strefami zmienia swój rozmiar proporcjonalnie do okna, w którym się znajduje

  - Dodano podgląd animacji dla Wirtualnych stref w oknie do konfigurowania

  - Dodano wyszukiwarkę w oknie „Urządzenia”

  - Dodano animację przybliżania, co umożliwiło płynne przejście między punktami nawigacyjnym przy nawigowaniu

  - Ograniczono ilość okien wideo do umieszczenia na danym panelu (do 16)

  - Dodano pełnoekranowy tryb dla reakcji „Pokaż strumień na widoku kamery”, dzięki czemu strumień wideo można otworzyć na pełnym ekranie

  - Dodano wybór okna wideo dla kontrolki PTZ, co umożliwia sterowanie kamerą w dowolnym oknie wideo w trakcie pracy

 • Nowe funkcje w zakresie urządzeń:

- Akcja wejściowa „Dostęp zezwolony” z parametrem „Kto” – umożliwia zadeklarowanie osoby w warunkach scenariusza, dla której ma być wywołana dana reakcja po przyjściu zdarzenia "Dostęp zezwolony" po odbiciu karty przez użytkownika

- Dodano logi dla wejść analogowych (V-1000/IOM, V-1230/6/IOPS)

- Dodano histerezę dla wejścia analogowego (V-1000/IOM, V-1230/6/IOPS), dzięki czemu można konfigurować tolerancję zmiany stanu w zależności od wartości wejścia (w szczególności przydatne przy wartościach granicznych)

- Dodano suwak dla histerezy

- Dodano Polon 6000

- Dodano Kantech w wersji 6.3.54
 

Korzystając z VENO mogą Państwo zawsze pobrać najnowszą aktualizację oprogramowania oraz plik ze zmianami w danej wersji z naszej strony internetowej http://www.novuscctv.com/pl/veno.

Mamy nadzieję, że stały dostęp do aktualizacji ułatwi Państwu pracę.


 

Zobacz nasz kanał