• Kamery
  Polecamy
 • Obiektywy
  Polecamy
 • Rejestratory
  Polecamy
 • Klawiatury
  Polecamy
 • Transmisja sygnałów
  Polecamy
 • Wideodomofony
 • Rozwiązania systemowe
 • Inne
  Polecamy
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

NMS FAQ

System Windows zablokował dostęp do katalogu aplikacji NMS.

ROZWIĄZANIE

 1. Otwórz Menedżera zadań systemu Windows i zakończ następujące procesy: NWatch.exe oraz NMSUIserver.exe.
 2. Przejdź do katalogu w którym zainstalowany jest NMS (domyślnie C:\Program Files (x86)\Novus\).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości katalogu NMS (krok 1).
 4. Wejdź w zakładkę Zabezpieczenia (krok 2).
 5. Kliknij Edytuj, zaznacz uprawnienia Pełna kontrola dla wszystkich grup i użytkowników (krok 3 i 4), każdą zmianę potwierdź przyciskiem Zastosuj.
 6. Zatwierdź wprowadzone zmiany naciskając przycisk OK.
 7. Uruchom aplikację NMS.

PROBLEM

Po uruchomieniu aplikacji i otwarciu okien Wideo 1 lub Wideo 2 nie ma obrazu z kamer.

ROZWIĄZANIE

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Otwórz aplikację NMS jako Administrator.
 3. Przeciągnij kamerę z listy urządzeń w pole okna wideo.

PROBLEM

Błąd pliku "Slimdx.dll"

ROZWIĄZANIE

Zainstaluj dodatek Microsoft Visual C++ 2008 (Microsoft Visual C++ 9.0).

Aby skonfigurować aplikację NMS jako NMS Klient, postępuj zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:

 1. Skonfiguruj połączenie sieciowe komputera z aplikacją NMS, zgodnie z założeniami docelowej sieci komputerowej.
 2. Uruchom aplikację NMS. Otwórz okno Konfiguracji. W zakładce Urządzenia dodaj uruchomiony wcześniej serwer NMS, podając adres IP, port i typ urządzenia. Szczegółowe wskazówki, jak dodawać urządzenia znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.1.1.
 3. Otwórz zakładkę Ogólne i naciśnij przycisk Aktualizuj listę strumieni, następnie dodaj wszystkie pobrane strumienie do systemu. Dokładny opis dodawania strumieni znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.1.3.
 4. Otwórz zakładkę Użytkownicy. Dodaj użytkowników, utwórz grupy i nadaj im odpowiednie uprawnienia. Konto administratora powinno być używane tylko do konfiguracji programu NMS. Dokładny opis jak to zrobić, znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.2.
 5. Po zakończeniu konfiguracji, w menu głównym programu NMS wybierz opcję Zapisz konfigurację, a następnie zrestartuj komputer.
 6. Otwórz aplikację NMS ponownie. Dostosuj ułożenie okien do własnych potrzeb i rozpocznij pracę z programem. Szczegółowy opis pracy z oknami znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 3.2.

Uwaga! Na komputerze z zainstalowaną aplikacją w trybie NMS Klient nie ma możliwości lokalnej rejestracji obrazów wysyłanych przez NMS serwer.

Jeśli zachodzi potrzeba stworzenia kopii zapasowej nagrań serwera należy wykorzystać do tego tzw. Serwer Kopii Zapasowej. W tym celu należy połączyć się z poziomu NMS Serwer lub NMS Serwer/Klient do jednostki rejestrującej typu NMS Serwer i rozpocząć rejestrację strumieni wideo.

Zobacz nasz kanał