• Камеры
  Рекомендуем
 • Объективы
  Рекомендуем
 • Регистраторы
  Рекомендуем
 • Клавиатуры
  Рекомендуем
 • Передача сигналов
  Рекомендуем
 • Системные решения
 • Другое
  Рекомендуем
 • NMS
 • VENO

Контакты / Отдел продажи

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa,
Polska (Польша)

 

Отдел экспортной
продажи
(RU)
+48 602 458 480

Отдел экспортной
продажи
(EN)
+48 532 724 833
+48 532 724 834

info@novuscctv.com

NIP: 5252398192, REGON: 141047400, nr BDO: 000023672
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 36.700.000 zł

 

Посмотреть наш канал