• Cameras
  We recommend
 • Lenses
  We recommend
 • Recorders
  We recommend
 • Keyboards
  We recommend
 • Signal Transmission
  We recommend
 • System solutions
 • Other
  We recommend
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

Contact / Export Department

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa,
Polska (Poland)

 

Export department (EN)
+48 532 724 833
+48 532 724 834

Export department (RU)
+48 602 458 480

info@novuscctv.com

NIP: 5252398192, REGON: 141047400, nr BDO: 000023672
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 36.700.000 zł

 

See our channel on