• Cameras
    We recommend
  • Lenses
    We recommend
  • Recorders
    We recommend
  • Keyboards
    We recommend
  • Signal Transmission
    We recommend
  • System solutions
  • Other
    We recommend
  • NMS
  • VENO
  • ANPR

Contact / Export Department

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa,
Polska (Poland)

 

Export department (EN)
+48 532 724 833
+48 532 724 834

Export department (RU)
+48 602 458 480

info@novuscctv.com

NIP: 5252398192, REGON: 141047400, nr BDO: 000023672
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 36.700.000 zł

 

See our channel on