• Cameras
  We recommend
 • Lenses
  We recommend
 • Recorders
  We recommend
 • Keyboards
  We recommend
 • Signal Transmission
  We recommend
 • System solutions
 • Other
  We recommend
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

Contact / Export Department

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431
02-801 Warszawa,
Polska (Poland)


Export department (EN)
+48 22 546 0 780
+48 22 546 0 740

Export department (RU)
+48 22 546 0 720

+48 22 546 0 790
info@novuscctv.com

NIP: 5252398192, REGON: 141047400
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 40.000.000,00 zł
nr rej. GIOŚ: E0001894WBW

 

See our channel on