• Kamery
  Polecamy
 • Obiektywy
  Polecamy
 • Rejestratory
  Polecamy
 • Klawiatury
  Polecamy
 • Transmisja sygnałów
  Polecamy
 • Rozwiązania systemowe
 • Inne
  Polecamy
 • NMS
 • VENO
 • ANPR

Inteligentne funkcje rejestratorów AHD

Prasa
22/12/2017
Rejestratory AHD 4 Mpx obsługujące wszystkie dostępne na rynku standardy telewizji analogowej (AHD, CVI, TVI, Analog) wzbogacono w algorytmy inteligentnej analizy obrazu (VCA). Funkcje VCA zostały zaimplementowane w rejestratorach NHDR-4M5316AHD oraz NHDR-4M5308AHD. Dotyczą one jednego kanału AHD niezależnie od rodzaju sygnału dostarczanego przez kamery (algorytmy analizy są realizowane w rejestratorze). Dodatkowo w przypadku kamer sieciowych IP NOVUS z serii 2000 wszystkie kanały IP mają funkcje inteligentne (algorytmy analizy są realizowane w kamerach).
 
W przypadku funkcji Naruszenie strefy można zdefiniować do czterech stref detekcji. Zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie przekroczenia granicy strefy przez obiekt poruszający się w określonym kierunku. Funkcja Przekroczenie linii pozwala wyznaczyć do czterech linii detekcji, a zdarzenie alarmowe jest generowane w momencie przekroczenia wyznaczonej linii przez obiekt poruszający się w określonym kierunku. W przypadku funkcji Wykrycie obiektu zdarzenie jest wywołane pojawieniem się obiektu w określonej strefie lub zniknięciem obiektu. W celu zmniejszenia liczby fałszywych zdarzeń zakres czasowy działania ww. funkcji może być ustalony za pomocą graficznego harmonogramu. 
 
Wszystkie zdarzenia VCA są zapisywane w logach systemowych urządzenia, dzięki czemu w trybie odtwarzania można natychmiast obejrzeć odfiltrowane zdarzenia. Dodatkowo do powyższych zdarzeń można przypisać akcję alarmową, np. wyświetlenie obrazu na pełnym ekranie, włączenie sygnału dźwiękowego, wysłanie wiadomości e-mail lub wyświetlenie ikony zdarzenia.
 
W przypadku większości obiektów ww. funkcje mogą zautomatyzować proces nadzoru, uczynić go bardziej niezawodnym i odciążyć operatora systemu dozorowego.

Zobacz nasz kanał